2024: Nieuwsbrief 1

Na bijna een maand in Nepal zijn Thea en Ida weer thuis. Het was een drukke, maar ook goede tijd in Nepal. Zij hebben stappen gezet bij het Bestuur van Ketaaketighar in Nepal. De Stichting in Nepal blijft zelfstandig, maar in Nederland gaan we samenwerken met SVSI (Sapana Village Social Impact). Ons bestuur in Nederland zal in de toekomst worden uitgebreid met nieuwe leden.

De National Child Right Councel (NCRC) heeft toestemming gegeven om meer kinderen in ons huis op te nemen. Zij kijken mee welke kinderen meer hulp nodig hebben. Uit ervaring weten wij dat vooral in de eerste periode dat de nieuwe kinderen in huis opgenomen worden, veel extra aandacht nodig is. Na 2 jaar druk zetten op het Bestuur in Nepal zijn we er eindelijk in geslaagd een extra hulp in het huis te krijgen. Wij vinden de taak van Chamili (de moeder in het huis) te zwaar. Zij heeft de zorg voor 12 kinderen. Eten koken, kleding wassen, schoonmaken, de groentetuin bijhouden en ….aandacht aan de kinderen besteden.

vingerhaken met de kids    vingerhaken    Krijten op straat

Wij hebben genoten van de kinderen en elkaar. De kinderen maken makkelijker contact omdat zij ons steeds terugzien. Ze willen graag een knuffel en proberen ook wat Engels te praten en samen spelen is zo geweldig. Wij zien ook dat goed voedsel en voldoende rust ze groter en sterker maken. Vooral de twee jongste meisjes, Isha en Samatcha (7 en 8 jaar) zijn ondeugend en vragen veel aandacht.
Onze oudste jongens Paras en Aitaram (17 en 16 jaar) zijn prachtige mensen geworden. Wij hebben samen gesproken over hun dromen voor de toekomst en hebben gezegd dat onze Stichting ze ook in de toekomst zal ondersteunen. Klas 11 en 12 volgen terwijl ze in ons huis blijven wonen is mogelijk.
groepsfoto

Tot nu toe stond ons contact met de school op een laag pitje. Maar dankzij een Nederlandse vrijwilliger op school, Nick Luiten, is daar ook verandering in gekomen. Samen met twee andere leerkrachten van de school hebben zij ons huis bezocht. En dat heeft indruk gemaakt! Vooral voor de kinderen. Nick was zo onder de indruk dat hij zelfs in zijn vrije tijd met de kinderen kwam spelen en voorlezen.
De kinderen hebben net de overgangsexamens achter de rug. Zij mogen nu voor 10 dagen naar huis of familie. Na het Nepalees Nieuwjaar In april beginnen zij het nieuwe schooljaar.

Wij zijn op bezoek geweest bij de nieuwe burgemeester van Sauraha en omstreken. Tot nu toe kende hij ons huis niet. Wist niet van ons bestaan, maar daar hebben we verandering in gebracht. Twee blanke dames om half 9 in de ochtend op bezoek, maakt indruk.

Wij waren blij te zien dat ons huis binnen is opgeknapt. De muren zijn vrolijk geschilderd in de kleuren blauw, wit en roze. En overal hangen nieuwe gordijnen. Nu moet de buitenkant nog opgeknapt worden. Maar dat gaat einde van het jaar gebeuren. Eerst moet de regentijd en de zomer voorbij zijn.

In Kathmandu hebben wij George Kanis ontmoet. Een kinderboekenschrijver, woonachtig in Amsterdam en is voor 5 maanden in Nepal. Hij heeft ons in contact gebracht met een heel arme bevolkingsgroep aan de grens met India, de Musahar. Een grote groep van deze bevolking zijn de “onaanraakbaren”. Ook wel de Dalits genaamd. Zij leven in arme, kleine hutjes met een lemen vloer. In de regentijd komt het water binnen. En daar leven dan de kinderen, weinig of geen eten en niets aan hun voeten. Maar ook geen toilet. Hun behoeften moeten zij doen in de jungle. Ook  ’s nachts. En daar leven slangen! Maar… een groter gevaar zijn ongure mensen die kinderen of jonge mannen/vrouwen kidnappen. Zij worden te werk gesteld als slaaf of moeten werken in de prostitutie. Tot nu toe zijn zo al meer dan 10.000 geregistreerde kinderen of jongvolwassenen verdwenen.
Deze groep heeft nagenoeg geen contact met anderen hulpinstanties. Een jonge Nepalees heeft ervoor gekozen zich in te zetten voor deze kinderen. Wij willen hem daar graag bij helpen. Wij hebben beloofd dat onze Stichting geld inzamelt voor toiletten. En….. volgend jaar gaan we het project bezoeken.

Voorlopig is ons werk niet klaar in Nepal. Als u ons wilt steunen dan zijn wij heel dankbaar.
Ons banknummer is:
NL 06 RABO 0107679647
t.n.v.Stichting Ketaaketighar Lisse.

Danyabath (dank u wel.)
Het bestuur Ketaaketighar